Adresa

Evanđeoska crkva Čapljina
Tina Ujevića 12

88300 Čapljina

Upute kako nas pronaći

Iz smjera Mostara

Pratite magistralnu cestu M17 prema jugu. Kada dođete u Čapljnu pored benzinske stanice skrenite na Stolačku cestu prema starome mostu.
Prijeđite preko mosta i idite prema Dretelju. Mi se nalazimo oko 100m od mosta s desne strane, a parking je preko puta.
Za više detalja pogledajte kartu ispod.


Iz smjera Metkovića

Pratite magistralnu cestu M17 prema sjeveru i na semaforu skrenite lijevo u grad Čapljinu. Idite i prijeđite preko mosta.
Na prvom kružnom toku skrenite desno prema centru i nastavite ići ravno prema Dretelju. Udaljenost je otprilike 1km od kružnog toka.
Za više informacija pogleajte kartu ispod.


Iz smjera Međugorja

Krenite južno cestom R425a prema Čapljni. Na samome ulazu u grad,na skretanju za centar idite ravno. Ulica je do pola dvosmjerna, a potom jednosmjerna.
Na kraju ulice, skrenite lijevo i idite ravno 250m.
Za više informacija pogledajte kartu ispod.

Lokacija